ISATRANSLATIONS DUOVERTAALBURO
EEN GOUDEN DUO
Het is tijd voor een nieuwe stap!
Na bijna 10 jaar met veel passie en plezier vertalen, ontdekken, ontwikkelen en groeien, zijn we trots op de mooie basis en goede naam die we als vertaalbureau hebben opgebouwd in de regio. We zijn klaar voor een nieuwe stap, een nieuwe impuls en een nieuw gezicht. Verheugd zijn we te kunnen mededelen dat Isatranslations vanaf 18 augustus haar krachten bundelt met Duo vertaalburo in Maastricht. Samen zullen wij verdergaan onder de naam Duo vertaalburo b.v.
ISA / DUO
Nieuwe impuls “Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat ik besloot mijn droom te realiseren en een eigen vertaalbureau te starten. Isatranslations is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd bureau in de regio. Mijn droom is uitgekomen!“ aldus onze oprichtster Isa Quodbach. Voor Isa is dit het moment om officieel afstand te doen en voor een nieuwe uitdaging te kiezen. De vaste gezichten van Isatranslations, Cyril Loman en Melanie Schols, zullen straks deel uitmaken van het team van Duo vertaalburo.

Gouden duo Een samenwerking tussen Isatranslations en Duo vertaalburo is voor zowel Isa als Mirjam Flink, oprichtster van Duo, een weloverwogen en tegelijkertijd
logische stap. Al jaren zoeken beide vakgenoten elkaar regelmatig op voor inspiratie en om kennis en ervaring te delen. Isa: “Mirjam is voor mij altijd een inspiratiebron geweest. Ik heb veel van haar geleerd. Er is een bijzondere relatie ontstaan tussen onze bureaus. Bovendien hanteren we beiden vergelijkbare normen en waarden in onze werkwijze en streven we eenzelfde niveau van kwaliteit na. We houden van korte lijnen, snel schakelen en staan voor persoonlijk contact. Een gouden combinatie dus, of duo, beter gezegd!” Mirjam: “Met het toevoegen van de kennis en expertise van het team van Isatranslations beschikken wij, met een team van 14 medewerkers, over nog meer ‘inhouse’ (talen)kennis. Daarnaast ontstaat er een bijzondere mix van verschillende klanten en branches die we bedienen, uiteenlopend van overheid, lifestyle en cultuur tot reclame, techniek en nog veel meer. Groot en klein, in de regio en daarbuiten. Ik kijk ernaar uit om het beste van beide bureaus te gaan combineren.”

Wat betekent dit voor onze klanten? Voor u heeft de samenwerking niet of nauwelijks merkbare gevolgen. Cyril en Melanie blijven als projectmanagers uw vaste aanspreekpunt en begeleiden u naar een perfect passende vertaling. Ook de prijzen en tariefafspraken die u had, blijven gehandhaafd. U kunt ons voorlopig bereiken via het oude e-mailadres en telefoonnummer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan Mirjam via mirjam@duovertaalburo.nl. Wilt u kennismaken met het nieuwe team? Wees dan welkom voor een kop koffie op onze nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel in Maastricht!
We raden u aan al kennis te nemen van de nieuwe contactgegevens.
Algemeen e-mailadres voor opdrachten: info@duovertaalburo.nl
Uw projectmanagers: cyril@duovertaalburo.nl of melanie@duovertaalburo.nl
Uw contact voor vragen of voor een afspraak: mirjam@duovertaalburo.nl
Telefoonnummer: 043 3256339 Meer informatie: www.duovertaalburo.nl
ISATRANSLATIONS DUOVERTAALBURO
A GOLDEN DUO
It's time for a change!
Over nearly ten years of dedicated and passionate translation, discovery, development, and growth, Isatranslations has built an excellent foundation and reputation in the region. We are now ready for a new step, a new incentive, and a new face. Isatranslations is proud to announce its plans to merge with Duo vertaalburo in Maastricht as of 18 August 2014. Together, we will continue under the name Duo vertaalburo b.v.
ISA / DUO
New incentive ‘Nearly ten years have passed since I decided to pursue my dream of starting my own translation agency. Over the years, Isatranslations become one of the most reputable translation agencies in the region. My dream came true!’ says founder Isa Quodbach. For Isa, it’s now time to officially distance herself from the company and pursue a new challenge. Long-time employees Cyril Loman and Melanie Schols will be joining the Duo vertaalburo team.

Golden duo Both Isa Quodbach and Duo founder Mirjam Flink view this collaboration as a carefully considered and logical next step. The two colleagues met often over the
years to share inspiration and to swap knowledge and experiences. ‘Mirjam has always been a source of inspiration to me. She taught me a lot,’ says Isa. ‘Our agencies have developed a special relationship over the years. We both share similar standards and values and we both strive to achieve the same level of quality. We maintain short lines of communication, with quick turnover times and lots of personal contact. In short: a golden combination, or duo, if you will!’ Mirjam couldn’t agree more: ‘Merging our knowledge and expertise with that of Isatranslations means expanding our team from 12 to 14 and acquiring even more in-house knowledge and linguistic expertise. It will also create a unique mix of clients and fields, which range from government, lifestyle, and culture to advertising, technology, and much more besides. Our clients will include large and small businesses both within and outside the region. I look forward to combining the best of both agencies.’

What impact will the merger have on our clients?
The merger will have little to no impact on our clients. Cyril and Melanie will continue to serve as your project managers and primary contacts and ensure a flawless translation process. The prices and rates will also remain unchanged. You can contact us via our old e-mail address and telephone number until the merger. Should you have any questions, please contact Mirjam at mirjam@duovertaalburo.nl.
Interested in meeting the new team? Feel free to stop by for a cup of coffee at our new office on Wilhelminasingel in Maastricht.
Please note the new contact information:
General e-mail address for assignments: info@duovertaalburo.nl
Your project managers: cyril@duovertaalburo.nl or melanie@duovertaalburo.nl
Your contact for questions and appointments: mirjam@duovertaalburo.nl
Telephone number: +31 (0)43 3256339 For further information: www.duovertaalburo.nl